Wat is de Drieban Flora

Ieder jaar doen ongeveer 25 inzenders hun best om een mooie bloemenshow in De Banne neer te zetten. De kwekers van de bloemen halen alles uit de kast om de bloemen op de mooist mogelijke manier te kunnen presenteren in de zaal. De tuin staat vol met ruim 100 verschillende soorten tulpen, daaromheen is de zaal aangekleed met bloemstukken met verschillende soorten bloemen.
De inzendingen worden door een vakkundige jury beoordeeld waarna er diverse prijzen worden uitgereikt. De verschillende soorten van de inzenders worden hierbij beoordeeld en worden de tulpen verdeelt in verschillende categorieën. Er zijn prijzen voor beste tulp, beste enkele tulp, dubbele tulpen, tulp onder nummer enzovoort. De bloemstukken in de zaal worden samengesteld door verschillende arrangeurs die werken met bloemen van verschillende kwekers uit de regio. Zij strijden met deze bloemstukken voor de Rabo Publiekprijs. De bezoekers kunnen stemmen op de mooiste bloemstukken en kunnen hiermee een prijs winnen.
Verder zijn er tijdens het weekend van de driebanflora diverse activiteiten voor jong en oud. Denk hierbij aan de opening voor genodigden, voorronde van het NK tulpenkeuring en de sponsormiddag. Natuurlijk mogen we het gezellige zondagmiddag programma niet vergeten. Hier presenteren verschillende creatieve mensen uit de regio zich en is er live muziek, waarbij ieder bezoeker (zolang de voorraad strekt) ook nog eens een bosje tulpen mee naar huis krijgt.

Historie

Een moment om even terug te gaan in de tijd. Bolbloemententoonstellingen zijn er al tientallen jaren in de regio, de meest bekende was natuurlijk de Westfriese Flora in Bovenkarspel. De tentoonstelling in Venhuizen bestaat ondertussen ook alweer tientallen jaren.

Start Venhuizen
In Venhuizen zijn ze gestart in de jaren vijftig deze tentoonstelling heeft ongeveer 20 jaar gedraaid, de animo om door te gaan was op. 10 jaar later werden er plannen gemaakt om weer een nieuwe tulpenshow van de grond te krijgen, hier en daar werd gepolst of er voldoende kwekers waren die aan dit evenement wilde meedoen.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van het eerst uur waren Jan Sjerps, John Boots, Jaap Vriend, Clemens Beemster en Tjeert Zwaan. Er werd een bestuur gevormd en ze gingen aan de slag. 45 Bloembollenkwekers waren direct positief en gingen voor een nieuwe Bolbloemententoonstelling die de naam kreeg Drieban Flora. Lees onderstaande kranten knipsel van de eerste editie anno 1987.

Van Cafe De Roode Leeuw naar Sporthal de Banne
In 2019 moest er noodgedwongen een andere locatie worden gezocht voor de bloemenshow. Na een zoektocht werd op het laatste moment Sporthal De Banne gevonden. Een locatie die dicht bij het centrum van Venhuizen ligt en aan alle wensen voldeed. Door de flexibele inzet van vele verenigingen, sponsoren, vrijwilligers, de beheerders en natuurlijk de arrangeurs is het gelukt om in 2019 een super show neer te zetten. Na alle positieve reacties en ervaringen op de nieuwe locatie is besloten om vanaf dat jaar de Driebanflora te laten plaatsvinden in Sporthal de Banne.