Thema

De arrangeurs hebben gekozen voor het thema ‘Tulpen Kunst’ tijdens onze show van 7 t/m 10 februari 2019.

Er wordt op diverse manieren gebruik gemaakt van een tulp als kunst object.

Al eeuwenlang is de tulp de meest gebruikte bloem op stillevens en prenten. In vele huiskamers zijn deze schilderijen en prenten te vinden. Zo werd het gehele jaar door de bloei getoond. Op tegels rond de open haard zagen we ook vaak de kunst van tulpen afgebeeld

In kunstobjecten van diverse materialen wordt de tulp gebruikt als voorbeeld. Op diverse entrees van bedrijven kun je de tulp vinden op poorten of op een andere wijze. De diverse logo’s in omloop van bedrijven geven, soms op kunstzinnige manier, aan dat we met een tulpen bedrijf te maken hebben.

Het thema past dan ook uitstekend bij ons vak. Op deze wijze wordt het product tulp als promotie op vele manieren belicht.

Tijdens onze show van 2019 kunt u op kunstzinnige wijze kennis maken met de tulp. Maar natuurlijk ook de gebroeide tulpen die door de 24 inzenders weer mooi worden gepresenteerd.

Als bestuur en arrangeurs geven we een extra tint aan het promoten van de tulp. We hopen u te verwelkomen gedurende onze show van 7 t/m 10 februari 2019.

Piet Vriend
Voorzitter